Byggledning och Projektledning

Ny standard i kvalitet, värde, aktualitet och kostnadseffektivitet.

Byggledning och Projektledning

Ny standard i kvalitet, värde, aktualitet och kostnadseffektivitet.

FULLT INTEGRERADE PROJEKTLEVERANSER

Maleon AB erbjuder ett komplett utbud av tjänster som projektering, byggledning och projektledning. Vi erbjuder samordning av konstruktion, design, upphandling och inköp och idrifttagande av projekt som sträcker sig från hyresgästanpassningar och bostadsprojekt till miljöstationer och förskolor. Vi har de resurser som krävs, professionell talang, räckvidd och kapital för att erbjuda våra kunder fullt integrerade projektleveranser som sätter en ny standard i kvalitet, värde, aktualitet och kostnadseffektivitet.

Till varje projekt använder vi kostnadseffektiva, hållbara metoder och innovativt tänkande för att möta våra kunders behov och samtidigt bevara och skydda resurser för att orsaka mindre utsläpp och avfall för kommande generationer.

Våra byggledare och projektledare delar erfarenhet, innovativ teknologi och återanvändbara lösningar för att föra ditt projekt framåt.

För våra kunder innebär detta:

  • En person som ansvarar för att konsolidera och undvika konflikter mellan tex. ingenjörer och entreprenörer.
  • Realistiska och beprövade kalkyler, tidsplaner och kostnadsstyrda system för att effektivt hantera komplexa projekt.
  • Integrerade kontrollsystem inom byggledning och projektledning för att hjälpa våra kunder möta tuffa tidsplaner och strikta budgetar.
  • Kostnadsbesparingar genom upphandlingsprocesser och förnuftiga inköpsavtal.
  • Lokal och regional expertis för att ta itu med tillståndskrav, bestämmelser och utmanande lokala och ekonomiska frågor.
  • Förebyggande åtgärder som lämnar ett bestående, positiv arv långt efter det att projektet har slutförts.

Maleon AB erbjuder ett komplett utbud av alternativa leveranssätt och prisalternativ för att passa kundens och projektets behov, inklusive byggledning, upphandling och inköp, projektledning och flexibla tillvägagångssätt.

Våra byggledare och projektledare skräddarsyr specifika leveranssystem, projektmetoden och prisstrukturer för framgångsrika projektlösningar och resultat.

Kontakta oss för en enklare och mer lönsam fastighetsutveckling.

Kontakta oss

+46 8 121 442 11
info@maleon.se
www.maleon.se
Mån - Fre 8:00 - 17:00

Kort om oss

Maleon AB hjälper fastighetsägare, byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar och kommuner med konsulter som specialiserat sig inom Bygg- och projektledning och Installation.

Följ oss

Copyright © 2020 Maleon. All rights reserved.