BYGGKONSULT

Spetskompetens inom projekt- och fastighetsutveckling

Glada byggkonsulter

Maleon AB är glada att kunna erbjuda våra kunder spetskompetens inom installationer och byggteknik, byggkonsulter. Från nybyggnad till ROT-projekt och allt däremellan, vi är här för att hjälpa. Maleon AB samlar expertis inom installation, entreprenadjuridik, konstruktion och teknik för utformning och förvaltning av fastigheter.

Tydlig utredning

Våra kvalificerade byggkonsulter ger er en tydlig utredning, kostnadseffektiva rekommendationer och uppmärksammar detaljer – allt från att krav efterlevs till estetiska överväganden.

 • Förfrågningsunderlag
 • Besiktningar
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Projektering
 • VVS-konsult
 • Elkonsult
 • Hisskonsult
 • Upphandling av entreprenader
 • Kalkyler
 • Inventeringar, statusbesiktningar
 • Underhållsplaner
 • Programhandling och Systemhandling
 • Utredningar
 • Upphandlingar
 • Entreprenadbesiktningar
 • Avtal
Dags att byta ut de gamla installationerna?

Maleon AB kan hjälpa er att sortera igenom de många alternativ som finns när Installationer (El, Styr, Hiss, Rör, Vent) behöver moderniseras eller bytas ut. Våra Installationskonsulter kommer att bedöma nuvarande förhållanden och ge förslag på allt från de mest kostnadseffektiva lösningar till de mest tekniskt avancerade och spännande system som finns på marknaden idag. Maleon AB´s installationskonsulter guidar skickligt våra kunder genom en labyrint av anbudshandlingar, specifikationer och projekthandlingar. På så sätt ger vi våra kunder trygghet under vad som kan vara en utmanande process.

Kvalitet & Löften

Inför ett byggprojekt som involverar komplexa installationer så är det många krav och direktiv som måste följas. I samarbete med Byggkonsulter från Maleon AB så säkerställer ni att ni får med alla delar i rätt tid.

Inför ett inköp av en entreprenad så kan våra Byggkonsulter ta fram ett förfrågningsunderlag så att er lösning är av rätt kvalitet och till en konkurrenskraftigt budget.

Våra Byggkonsulter kan ni involvera i ett mycket tidigt skede för att se till att de viktiga frågorna ställs innan det är försent.

Maleon AB’s Byggkonsulter kommer gärna ut och inventerar fastighetsbeståndet för hitta en lösning som passar er budget och samtidigt håller rätt kvalitet.

Maleon AB är en erfaren partner av nybyggnation – ett nära samarbete med våra kunder från konceptutveckling till projektavslut. Vi är erfarna guider genom teknik och design överväganden, AMA koder, kvalificerade entreprenörer och installatörer. Genom vårt samarbete, strävar vi efter att ge våra kunder en försäkran om att de system som väljs och installeras inte bara kommer att uppfylla de högsta konstruktionsnormer som läggs fram, men att processen kommer att gå så smidigt och huvudvärksfritt som möjligt!