Tjänster

Maleon AB – Din professionella partner inom projekt- och fastighetsutveckling

Fullt integrerade projektsleveranser

Maleon AB erbjuder ett komplett utbud av tjänster som projektering, byggledning, projektledning och Entreprenad. Vi erbjuder samordning av konstruktion, design, upphandling och inköp och idrifttagande av projekt som sträcker sig från hyresgästanpassningar och bostadsprojekt till miljöstationer och förskolor. Vi har de resurser som krävs, professionell kompetens, räckvidd och kapital för att erbjuda våra kunder fullt integrerade projektleveranser som sätter en ny standard i kvalitet, värde, aktualitet och kostnadseffektivitet.

Till varje projekt använder vi kostnadseffektiva, hållbara metoder och innovativt tänkande för att möta våra kunders behov och samtidigt bevara och skydda resurser för att orsaka mindre utsläpp och avfall för kommande generationer.

Våra medarbetare delar erfarenhet, innovativ teknologi och återanvändbara lösningar för att föra ditt projekt framåt.

Välkommen till Maleon AB, där vi erbjuder en rad professionella tjänster inom bygg- och fastighetsbranschen för att säkerställa att ditt projekt blir framgångsrikt. Våra tjänster inkluderar:

 • Byggledning: Vi övervakar och samordnar byggprocessen från start till slut, och säkerställer att ditt projekt genomförs enligt planen.
 • Projektledning: Vi leder och styr byggprojekt, och ansvarar för att projektmålen uppnås inom angiven tid, kostnad och kvalitet.
 • Projekteringsledning: Vi ansvarar för att koordinera projekteringsprocessen, säkerställa samordning mellan olika discipliner och upprätthålla kvalitetskraven.
 • Entreprenadbesiktning: Vi utför oberoende besiktningar för att kontrollera att entreprenadens utförande överensstämmer med avtal och myndighetskrav.
 • Kontrollansvarig enligt PBL: Vi säkerställer att byggprojektet följer gällande lagar, förordningar och byggnormer.
 • Entreprenadjuridik: Vi erbjuder juridisk rådgivning och stöd i frågor som rör entreprenadavtal och tvister.
 • Byggkonsult: Vi ger professionell rådgivning och stöd inom olika områden av byggprocessen, såsom teknik, ekonomi och miljö.
 • Upphandling: Vi hjälper dig att upphandla och förhandla avtal med entreprenörer, leverantörer och konsulter.
 • OVK (Obligatorisk ventilationskontroll): Vi genomför regelbundna kontroller av ventilationssystem för att säkerställa god inomhusmiljö och energieffektivitet.
 • Arkitektur: Vi erbjuder arkitekttjänster som omfattar design, planering och visualisering av ditt projekt.
 • Konstruktör: Vi erbjuder tekniska lösningar och beräkningar för byggkonstruktioner, så att ditt projekt uppfyller kraven på säkerhet och stabilitet.
 • Entreprenad: Vi genomför bygg- och anläggningsarbeten med hög kvalitet och effektivitet.

Hos Maleon AB är vi stolta över att erbjuda dessa tjänster och ser fram emot att vara din partner.

Byggledning och Projektledning

Kontakta oss för en enklare och mer lönsam fastighetsutveckling.