Besiktningsman

Entreprenadbesiktning för Nyproduktion och ROT

Vem talar ditt språk och deras?

Maleon AB kan byggbranschen. Men vi vet också vad våra kunder vill ha och när och hur de vill ha det. Våra byggkonsulter/besiktningsmän gör det till vår prioritering att leverera det.

Ibland behöver du en kompetent och erfaren synpunkt från någon som inte har intressen i ditt projekt. Maleon AB är en oberoende part som kan erbjuda besiktningar, utredningar och besiktningsutlåtanden för att fastställa läget i ditt byggprojekt.

Ibland vill du bara dubbelkolla. Maleon AB kan på ett diskret sätt granska och ge en ärlig och välgrundad bedömning på utfört arbete av våra branschkollegor.

Maleon AB  ett opartiskt och fristående besiktningsbolag med erfarenhet inom nyproduktion, ombyggnader och ROT-projekt.

Vi har god kännedom om gällande föreskrifter, standarder och bestämmelser.

 

Slutbesiktningar

Byggprojektet är klart! Men är allt rätt enligt handlingar och byggnormer? Vi besiktigar utfört arbete med kontraktshandlingar och byggregler som underlag och noterar samtliga fel så att ni kan få ett slutresultat att vara stolta över.

Garantibesiktningar

Många fel som en fastighet kan ha täcks av garantier. En noggrant utförd garantibesiktning lyfter brister som ryms inom garantin, så att ni inte behöver bekosta de själva.

Tveka inte att kontakta oss när ni behöver hjälp av våra certifierade besiktningsmän. Ni kommer att uppleva ett nytt och smidigare sätt att utföra en besiktning på.

Besiktningar med Maleon AB är alltid enklare!