Referensprojekt Akvarievägens Förskola – Tyresö Kommun, Stockholm

Akvarievägens Förskola är den första förskolan som byggs efter Tyresö kommuns nya förskolekoncept, som möjliggör ett nytt arbetssätt med mindre barngrupper i stället för traditionella avdelningar.

Projektöversikt:

Nyproduktion av förskola med lekplats och utemiljö, Tyresö Kommun, Stockholm.

Projektdetaljer:

Plats: Tyresö Kommun, Stockholm

Storlek: 1 100 kvm.

Typ: Förskola

Tidsram: Oktober 2019 – Augusti 2021

Beställare och samarbetspartners:

Beställare: Tyresö Kommun

Samarbetspartners: Tyresö Kommun, Totalentreprenör

Tjänster och tekniska lösningar:

Entreprenadbesiktning: Ansvarig för att besiktningsförfarandet för säkerställa att projektet utförts enligt Entreprenadkontraktet.

Kontrollansvarig enligt PBL: Granskning av handlingar, dokumentation och egenkontroller. Bistå Byggherren med att kontrollera att Kontrollplanen följs upp.

Teknisk konsultation: Rådgivning och stöd inom tekniska frågor

Utmaningar och lösningar:

Utmaning: Byggadministrationen och samordning av besiktningsgrupp med discipliner; Bygg, El, Styr, Hiss, Rör, Vent, Mark, Tak, Fasad, Stomme och Solceller.

Lösning: Noggrann planering och samarbete med parter

Resultat och nytta:

Modern och förskola som möter dagens behov, samtidigt som det bevarar den arkitektoniska framtoningen och den avtalade kvaliteten.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11