Referensprojekt Brf Esplanaden, Rinkebyterrassen, Stockholm

Projektöversikt:

Nyproduktion av flerbostadshus med 52 bostadsrättslägenheter med tillhörande utemiljö
 

Projektdetaljer:

Plats: Rinkeby, Stockholm
 
Storlek: ca 3000 kvm.
 
Typ: Flerbostadshus
 
Tidsram: Oktober 2019 – oktober 2020
 

Beställare och samarbetspartners:

Beställare: ALM Equity
Samarbetspartners: Lindbäcks
 

Tjänster och tekniska lösningar:

Projektledning: Koordinering av projektets alla faser
 
Projekteringsledning: Ansvar för projekteringens kvalitet och framdrift
 
Byggledning: Övervakning av byggprocessen och säkerställande av kvalitetskrav
 
Teknisk konsultation: Rådgivning och stöd inom tekniska frågor
 
CM-Construction Management: Ansvarig att driva projektet som en Totalentreprenör
 

Utmaningar och lösningar:

Utmaning: Upphandling, Logistik och samordning av Underentreprenörer.
 
Lösning: Noggrann planering och samarbete med parter och intressenter.
 

Resultat och nytta:

Flerbostadshus i ett av Stockholms utsatta områden har fått ett lyft som är en del i arbetet med att lyfta Stockholms förorter.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11