Navigera i entreprenadjuridikens komplexa landskap

Entreprenadjuridik: en värld av paragrafer, klausuler och juridiska termer som kan verka lika komplicerad som att montera ett IKEA-skrivbord utan bruksanvisning! På Maleon AB ser vi oss själva som den där livräddande bruksanvisningen, hjälper dig att navigera i entreprenadjuridikens komplexa landskap.

Hantera tvister om förseningar i projekt

Låt oss titta på ett exempel: Tvister om förseningar i projekt. De kan vara både stressande och kostsamma, men genom att ha en klar förståelse för entreprenadjuridiken kan vi skapa en stark grund för att undvika dessa problem. Vårt team kan hjälpa till att utforma kontrakt som tydligt definierar vad som händer vid förseningar och vilka åtgärder som ska vidtas. Detta gör det enklare att hantera eventuella förseningar och kan till och med bidra till att förhindra dem från första början.

Gör komplexa saker enkla och förståeliga

Vi tror på att göra komplexa saker enkla och förståeliga. Hos Maleon AB förklarar vi entreprenadjuridiken i klartext – inget juridiskt fikonspråk, bara rak och ärlig information. Vårt team är inte bara experter på lagtexter, utan också på att lyssna och förstå dina specifika behov och mål.

Entreprenadjuridik: ett kraftfullt verktyg för framgång

Så kom ihåg, entreprenadjuridik behöver inte vara en huvudvärk! Med rätt konsult vid din sida kan det bli ett kraftfullt verktyg för framgång. Och det är precis vad vi är här för att göra på Maleon AB.

 

Juridik med en personlig touch

Vår styrka ligger i vår unika kombination av juridisk expertis och personlig service. Vi förstår att varje projekt har unika behov och utmaningar. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar just ditt företag. Maleon AB´s lag av experter har inte bara förmågan att navigera i entreprenadjuridikens tekniska aspekter, utan också att förstå och anpassa sig till din verksamhetens specifika behov.

Förhindra problem innan de uppstår

Förebyggande är en central del av vårt arbete. Vi hjälper till att identifiera potentiella risker och problem innan de uppstår. Med rätt juridisk struktur och korrekta kontrakt på plats, kan du undvika tvister och förseningar, vilket sparar både tid och pengar. Vi tror på att förhindra problem innan de blir till hinder för ditt företag.

 

Maleon AB: din partner i entreprenadjuridik

I den komplexa och ständigt föränderliga världen av entreprenadjuridik, behöver du en partner som du kan lita på. Hos Maleon AB har vi kunskapen, erfarenheten och engagemanget att vara den partnern. Vi är här för att ge dig klarhet, trygghet och framförallt, en framgångsrik resa genom entreprenadjuridikens landskap.

 

Att skydda dina affärsintressen

En central del av entreprenadjuridiken handlar om att skydda dina affärsintressen. Hos Maleon AB, anpassar vi oss efter ditt företags unika behov och ser till att dina kontrakt är utformade för att maximalt skydda dina affärsintressen. Genom att försäkra oss om att alla entreprenadkontrakt följer lagkrav och bestämmelser, minimerar vi risken för tvister och försäkrar oss om att du har det juridiska skydd du behöver.

 

Överblicka och hantera risker

Varje bygg- och entreprenadprojekt medför en rad risker. Vårt jobb är att hjälpa dig identifiera dessa risker och ge strategier för att hantera dem effektivt. Vår breda erfarenhet inom entreprenadjuridik gör oss utrustade för att ge praktiska och tillämpbara råd, vilket hjälper dig att navigera säkert genom ditt projekt.

 

Kommunikation och öppenhet: våra nyckelord

Vi tror på att bygga långsiktiga relationer med våra beställare. Och vi vet att detta kräver öppen och ärlig kommunikation. Hos Maleon AB, förklarar vi juridiska termer och koncept på ett språk som alla kan förstå. Vi försäkrar oss om att du har full insyn i alla delar av processen och vi arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att dina affärsintressen alltid prioriteras.

 

Förverkliga dina projekt med Maleon AB

Oavsett om du planerar att bygga ett nytt kontor, starta ett infrastrukturprojekt eller genomföra en renovering, så är Maleon AB den betrodda partnern du behöver. Vi gör entreprenadjuridik enkelt och förståeligt, och hjälper dig att förverkliga dina projekt med fullständig trygghet och säkerhet.

 

Vägledning i anbudsprocessen

Att hantera anbudsprocessen kan vara en utmaning, men inte med Maleon AB vid din sida. Vi hjälper till att försäkra att du förstår alla aspekter av processen, från att förbereda ditt anbud till att granska och förstå kontrakt och villkor. Vi guidar dig genom varje steg, ser till att du uppfyller alla juridiska krav, och att dina intressen skyddas.

Effektiv konflikthantering och tvistlösning

Trots bra insatser kan konflikter och tvister uppstå i entreprenadprojekt. Vi på Maleon AB hjälper dig att hantera dessa situationer med professionalitet och effektivitet. Med vår juridiska expertis kan vi hjälpa till med att lösa tvister snabbt och rättvist, minimera störningar i ditt projekt och skydda din verksamhet mot onödiga kostnader.

Kompetens i förändrade lagar och bestämmelser

Entreprenadjuridik är ett område som ständigt förändras med nya lagar och bestämmelser. Vårt team håller sig ständigt uppdaterat med dessa förändringar, och vi ser till att du också gör det. Vi informerar och rådgör om hur nya lagar och regler kan påverka ditt projekt, och anpassar vår strategi för att säkerställa att du alltid är i överensstämmelse med gällande lagar.

Ett långsiktigt partnerskap med Maleon AB

När du väljer att arbeta med Maleon AB, väljer du mer än bara juridisk rådgivning. Du väljer ett långsiktigt partnerskap med ett team som är engagerat i din organisations framgång. Vår roll går utöver den traditionella rådgivaren – vi ser oss som en del av ditt team, redo att ge den support och rådgivning du behöver för att din organisation ska blomstra.

 

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11