Referensprojekt Koppången – Einar Mattsson Stockholm, Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden genomgår en omfattande utveckling och är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden. Här har Einar Mattsson uppfört 130 hyresrätter i fyra sammanhängande huskroppar. Huset är projekterat efter standarden Miljöbyggnad Guld, vilket bland annat innebär en mycket hög energieffektivitet. Lägenheterna får en del av sitt energibehov tillgodosett av bergvärme och solceller på taket.

Projektöversikt:

Nyproduktion av flerbostadshus med garage och utemiljö Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Projektdetaljer:

Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Storlek: 7 994 kvm.

Typ: Flerbostadshus

Tidsram: Januari 2017 – December 2019

Beställare och samarbetspartners:

Beställare: Einar Mattsson

Samarbetspartners: Einar Mattsson Projekt, Stockholms Stad

Tjänster och tekniska lösningar:

Entreprenadbesiktning: Ansvarig för att besiktningsförfarandet för säkerställa att projektet utförts enligt Entreprenadkontraktet.

Kontrollansvarig enligt PBL: Granskning av handlingar, dokumentation och egenkontroller. Bistå Byggherren med att kontrollera att Kontrollplanen följs upp.

Teknisk konsultation: Rådgivning och stöd inom tekniska frågor

Utmaningar och lösningar:

Utmaning: Byggadministrationen och samordning av besiktningsgrupp med discipliner; Bygg, El, Styr, Hiss, Rör, Vent, Mark, Tak, Fasad, Stomme och Solceller.

Lösning: Noggrann planering och samarbete med parter

Resultat och nytta:

Modernt och miljöeffektivt flerbostadshus som möter dagens behov, samtidigt som det bevarar den arkitektoniska framtoningen och den avtalade kvaliteten.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11