Referensprojekt LSS-Boende Lagmansbacken, Botkyrka Kommun, Stockholm

Projektöversikt:

Nyproduktion av LSS-boende med terrass och utemiljö. 6 lägenheter med personalrum och sociala ytor.

Projektdetaljer:

Plats: Botkyrka Kommun, Stockholm

Storlek: 600 kvm.

Typ: LSS-Boende

Tidsram: Oktober 2017 – November 2020

Beställare och samarbetspartners:

Beställare: Titania

Samarbetspartners: Titania, Botkyrka Kommun

Tjänster och tekniska lösningar:

Projektledning: Koordinering av projektets alla faser

Projekteringsledning: Ansvar för projekteringens kvalitet och framdrift

Byggledning: Övervakning av byggprocessen och säkerställande av kvalitetskrav

Teknisk konsultation: Rådgivning och stöd inom tekniska frågor

CM-Construction Management: Ansvarig att driva projektet som en Totalentreprenör

Utmaningar och lösningar:

Utmaning: Upphandling, Logistik och samordning av Underentreprenörer.

Lösning: Noggrann planering och samarbete med parter och intressenter.

Resultat och nytta:

LSS-boende som möter dagens behov med moderna lösningar enligt beställares krav.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11