Referensprojekt Jakobsbergsskolan – Järfälla kommun, Stockholm

Referensprojektet Jakobsbergsskolan i Järfälla Kommun, Stockholm är en omfattande ombyggnation av skolans befintliga byggnader och utvändiga tillgänglighet. Projektet innefattar renovering och modernisering av aktivitetsrum, korridorer, toaletter och personalutrymmen samt installation av nya ventilationssystem, belysning och tekniklösningar för att öka energieffektiviteten och förbättra inomhusmiljön.

Jakobsbergsskolan är en kommunal grundskola med över 800 elever och ligger i en av Stockholms snabbast växande kommuner. Projektet syftar till att skapa en modern och hållbar lärandemiljö som kan möta dagens och morgondagens utbildningsbehov.

Projektöversikt:

Ombyggnation av skola med befintlig verksamhet. 

Projektdetaljer:

Plats: Järfälla kommun, Stockholm

Storlek: ca 1 500 kvm.

Typ: Skola

Tidsram: januari 2022 – oktober 2022

Beställare och samarbetspartners:

Beställare: Järfälla kommun 

Tjänster och tekniska lösningar:

Entreprenadbesiktning: Ansvarig för att besiktningsförfarandet för att tillhandahålla projektet utförts enligt Entreprenadkontraktet.

Teknisk konsultation: Rådgivning och stöd inom tekniska frågor

Utmaningar och lösningar:

Utmaning: Byggadministrationen och samordning av besiktningsgrupp med discipliner; Bygg, El, Styr, Rör, Vent och utemiljö.

Lösning: Noggrann planering och samarbete med parter

Resultat och nytta:

Modern och miljöeffektiv skola som möter dagens behov, samtidigt som det bevarar den arkitektoniska framtoningen och den avtalade kvaliteten.

 

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11