Referensprojekt Kadetten Gymnasieskola – Karlberg, Stockholm

Fastigheten är en före detta korvfabrik som tidigare använts bland annat till kontor, belägen på Karlbergsvägen 77. Den har omvandlats till en modern skolbyggnad. I byggnaden har vi skapat en ljusgård som är en naturlig samlingspunkt och skolans hjärta samt en tillhörande innergård med ett orangeri. En ny välkomnande huvudentré och nya grönytor på framsidan har också skapats. Projektet har haft ett stort hållbarhetsfokus med återbruk, återvinning och höga energimål som fokuspunkter. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår i dagsläget till cirka 11 400 kvadratmeter.

Efter ett konstruktivt och kvalitativt samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor samt Tengbom arkitekter vann en ny detaljplan laga kraft, vilken stödjer skoländamål långsiktigt. Stockholms Stad bedömer att det kommer behövas ytterligare 15 000 nya gymnasieplatser i Stockholms län fram till år 2027.

Den totala ytan i fastigheten fördelas på sju våningar ovan mark, samt souterräng- och källarplan. Även matsal och salar för idrott inryms i de nedre planen. Byggnationen startade under första halvåret 2021 och skolan tog emot sina första elever till höstterminen 2022. Entreprenör för ombyggnationen är Novogruppen.

Projektöversikt:

Ombyggnation av skola.

Projektdetaljer:

Plats: Centrala Stockholm, Stockholm

Storlek: ca 11 400 kvm.

Typ: Skola

Tidsram: januari 2021 – augusti 2022

Beställare och samarbetspartners:

Beställare: Hemsö

Tjänster och tekniska lösningar:

Entreprenadbesiktning: Ansvarig för att besiktningsförfarandet för att säkerställa att projektet utförts enligt Entreprenadkontraktet.

Teknisk konsultation: Rådgivning och stöd inom tekniska frågor

Utmaningar och lösningar:

Utmaning: Byggadministrationen och samordning av besiktningsgrupp med discipliner; Bygg, El, Styr, Rör, Hiss, Vent, brandlarm, sprinkler och utemiljö.

Lösning: Noggrann planering och samarbete med parter

Resultat och nytta:

Modern och miljöeffektiv skola som möter dagens behov, samtidigt som det bevarar den arkitektoniska framtoningen och den avtalade kvaliteten.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11