Byggherre och beställare är två viktiga spelare i byggbranschen, men det kan vara lätt att blanda ihop deras roller. I den här artikeln ska vi prata om vad som skiljer dem åt.

Byggherre: Ägaren av projektet

Byggherren är den som äger och ansvarar för projektet. Det kan vara en privatperson, företag eller organisation som finansierar byggprojektet. Som byggherre är det deras jobb att sätta mål och behov, se till att projektet har tillräckligt med pengar och fatta beslut om allt från design till tidsplaner. De anlitar också entreprenörer, arkitekter och konsulter för att jobba på projektet.

Beställare: Personen som beställer arbete

Beställaren är den som beställer arbete från entreprenörer eller andra yrkesverksamma i byggbranschen. Beställaren kan vara en byggherre eller en annan part som är ansvarig för att anlita entreprenörer eller leverantörer för att utföra en specifik del av byggprojektet. Beställaren är ansvarig för att sätta kravspecifikationer, budget och tidsplan för det arbete som ska utföras, och se till att alla krav och regler följs.

Skillnader mellan Byggherre och Beställare

En av de största skillnaderna mellan byggherre och beställare är att byggherren äger projektet medan beställaren bara beställer arbete. Byggherren har den slutliga auktoriteten att fatta beslut om projektets mål, omfattning, tidsplan och budget. Beställaren är begränsad till att beställa arbete inom ramen för byggherrens mål och krav.

En annan stor skillnad är att byggherren bär det primära ansvaret för projektets resultat. Det är byggherrens ansvar att se till att projektet genomförs enligt kraven och att resultatet uppfyller dess mål. Beställaren har också ett visst ansvar att se till att arbete utförs enligt de krav och regler som fastställts.

Slutligen är byggherren den som bär den finansiella risken för projektet. Det är byggherrens ansvar att se till att projektet är ekonomiskt genomförbart och att det finns tillräckliga resurser för att slutföra projektet. Beställaren betalar för det arbete som beställts, men är inte nödvändigtvis ansvarig för att finansiera hela projektet.

Sammanfattningsvis är byggherre och beställare två olika roller i byggbranschen. Byggherren äger projektet, ansvarar för att sätta mål och behov, finansiera projektet och anlita entreprenörer. Beställaren beställer arbete inom ramen för byggherrens mål och krav och är ansvarig för att se till att arbete utförs enligt kravställning och regler.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11