Vad gäller för godkännande av ÄTA enligt ABT06?

ABT06 är en förkortning för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader. Det är ett avtal som används inom byggbranschen när en entreprenör tar på sig ansvaret för hela byggprojektet från början till slut. ABT06 reglerar bland annat villkoren för avtalet, arbetsomfattningen och betalningen.

Godkännande av ÄTA

ÄTA står för ändrings- och tilläggsarbete. Det är vanligt att det uppstår situationer under byggprojektet där det krävs extra arbete eller ändringar i planeringen. För att dessa ändringar ska kunna utföras måste både entreprenören och beställaren godkänna det. I ABT06 regleras vad som krävs för att en ÄTA ska godkännas.

Skriftligt avtal

För att en ÄTA ska godkännas enligt ABT06 måste det finnas ett skriftligt avtal mellan entreprenören och beställaren. Avtalet måste innehålla information om vad som ingår i arbetsomfattningen och vilka betalningsvillkor som gäller. Om det uppstår ett behov av extra arbete eller ändringar i planeringen måste det skriftliga avtalet uppdateras för att inkludera den nya informationen.

Kostnad och tidsram

När det gäller godkännande av en ÄTA enligt ABT06 måste kostnaden och tidsramen för det extra arbetet eller ändringen i planeringen överenskommas mellan entreprenören och beställaren. Kostnaden och tidsramen måste vara rimliga och realistiska och de måste skriftligen specificeras i det nya avtalet.

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar när det gäller godkännande av en ÄTA enligt ABT06. En entreprenör kan inte utföra extra arbete eller göra ändringar i planeringen som väsentligt ändrar det ursprungliga avtalet utan att först ha fått samtycke från beställaren. Om beställaren inte godkänner en ÄTA kan entreprenören inte utföra extra arbete eller göra ändringar i planeringen.

Slutsats

ABT06 är en viktig avtalstyp som används inom byggbranschen för att reglera totalentreprenader. För att en ÄTA ska kunna godkännas enligt ABT06 måste det finnas ett skriftligt avtal mellan entreprenören och beställaren som inkluderar information om arbetsomfattning och betalningsvillkor. Kostnad och tidsram för extra arbete eller ändringar måste överenskommas skriftligen och vara rimliga och realistiska. Det finns begränsningar som hindrar entreprenören från att utföra extra arbete eller göra ändringar i planeringen som väsentligt ändrar det ursprungliga avtalet utan samtycke från beställaren.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11