Vad gör en Entreprenadbesiktningsman?

En entreprenadbesiktningsman är en person som utför inspektioner av entreprenadprojekt för att säkerställa att de uppfyller avtalade specifikationer och standarder. Det är en viktig roll som säkerställer kvaliteten och överensstämmelsen med kontraktet i en entreprenad, Entreprenadkontraktet.

Inspektion av arbetsplatsen

Som entreprenadbesiktningsman är den första uppgiften att inspektera arbetsplatsen. Man ser till att arbetsområdet är säker och uppfyller gällande regler och standarder. Detta kan inkluderar inspektion av maskiner och utrustning, hantering av farliga material och arbetsplatsens allmänna säkerhet.

Övervakning av arbetsmetoder

Under byggprocessen är Entreprenadbesiktningsman ansvarig för att övervaka att arbetsmetoderna följer de överenskomna standarderna och specifikationerna. Det är viktigt att rätt material används, att rätt tekniker används och att alla steg i processen genomförs på ett korrekt sätt.

Inspektion av byggnadsarbeten

Som entreprenadbesiktningsman är man också ansvarig för att inspektera alla faser av byggprocessen. Entreprenadbesiktningsman ser till att allt från grundläggande arbete till uppbyggnad av byggnader och installation av elektriska system och VVS genomförs enligt Entreprenadkontrakt samt oftast de överenskomna standarderna och specifikationerna.

Rapportering av avvikelser

Om Entreprenadbesiktningsman upptäcker avvikelser från de överenskomna standarderna och specifikationerna, är hen ansvarig för att rapportera dem till entreprenören. Det är viktigt att alla parter är medvetna om eventuella anmärkningar och kan vidta åtgärder för att avhjälpa dem.

Övervakning av testing

Entreprenadbesiktningsman kontrollerar också tester som utförs i Entreprenaden. Dessa tester är nödvändiga för att säkerställa att entreprenaden uppfyller de gällande standarderna och specifikationerna. Tester kan inkludera byggmaterialtester, betongtester, luft- och vattentäthetstester och samordnande funktionskontroller.

Sammanfattning

Entreprenadbesiktningsman är en viktig person i entreprenaden och dess kontroller. Hen säkerställer att arbetet utförs enligt överenskomna standarder och specifikationer. Genom att utföra inspektioner, övervaka arbetsmetoder och rapportera anmärkningar bidrar Entreprenadbesiktningsman till en framgångsrik Entreprenad.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11