Vad skillnaden är mellan en offentlig upphandling och en vanlig upphandling?

Offentlig upphandling och vanlig upphandling är två olika sätt att köpa in varor eller tjänster. En offentlig upphandling används när en offentlig myndighet köper in varor eller tjänster från en leverantör. En vanlig upphandling är när en privat organisation köper in varor eller tjänster.

Offentlig upphandling – reglerad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) och konkurrensutsatt

Offentlig upphandling är en reglerad process som används av offentliga myndigheter. EU-direktiv och nationella lagar, LOU,  reglerar processen. Offentliga myndigheter annonserar en upphandling och bjuder in alla intresserade leverantörer att lämna in anbud. De utvärderar sedan anbuden och väljer en vinnande leverantör baserat på kriterier som pris, kvalitet och efterlevnad av regler och standarder.

Vanlig upphandling – inte reglerad på samma sätt

En vanlig upphandling skiljer sig från en offentlig upphandling eftersom den utförs av en privat organisation. Det finns inga specifika lagar eller direktiv som reglerar processen. Organisationer kan välja att använda vilken process de vill för att köpa in material eller tjänster, så länge det uppfyller deras egna krav och standarder.

Skillnader mellan offentlig och vanlig upphandling

Reglering: Offentlig upphandling är strikt reglerad av EU-direktiv, LOU och nationella lagar, medan vanliga upphandlingar inte har någon specifik reglering.

Annonsering: Offentliga myndigheter är skyldiga att annonsera upphandlingar och bjuda in alla intresserade leverantörer att lämna in anbud. I en vanlig upphandling kan organisationen välja att bjuda in specifika leverantörer eller använda en annan process för att välja en leverantör.

Krav: Offentliga myndigheter har vanligtvis striktare krav på leverantörer när det gäller efterlevnad av standarder och regler. Vanliga upphandlingar kan ha färre krav på leverantörer beroende på deras egna krav och standarder.

Sammanfattningsvis

Offentlig upphandling och vanlig upphandling är två olika sätt att köpa in varor eller tjänster. Offentlig upphandling är strikt reglerad genom Lagen om Offentlig Upphandling och konkurrensutsatt, medan vanliga upphandlingar inte har någon specifik reglering. Offentliga myndigheter har vanligtvis striktare krav på leverantörer, medan vanliga upphandlingar kan ha färre krav beroende på organisationens egna krav och standarder.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11