Byggherre vid en Totalentreprenad: Roll, ansvar och skyldigheter

När man pratar om en totalentreprenad kan det ibland uppstå frågor kring vem som faktiskt är byggherre. Det är entreprenören som har huvudansvaret för byggprojektet, men det är ändå viktigt att definiera vem som är byggherre. I den här artikeln tänkte vi därför diskutera byggherrens roll, ansvar och skyldigheter vid en totalentreprenad på ett mer lättillgängligt sätt.

Vem är Byggherre?

En byggherre är helt enkelt personen eller organisationen som tar initiativ, finansierar och ansvarar för genomförandet av ett byggprojekt. Det är byggherren som sätter upp de övergripande målen och kraven för projektet, och bestämmer vilka entreprenörer som ska anlitas.

Rollen hos Byggherren i en Totalentreprenad

I en totalentreprenad är det framförallt entreprenören som har det övergripande ansvaret för projektet, men byggherren spelar också en mycket viktig roll. Det är byggherren som ger instruktioner och bestämmer vad som ska göras. Byggherren måste också se till att entreprenören följer de krav som ställs på projektet och att tidsplanen hålls.

Ansvar och Skyldigheter hos Byggherren vid en Totalentreprenad

Byggherren har flera ansvar och skyldigheter vid en totalentreprenad. En av de viktigaste är att se till att projektet följer alla relevanta lagar och bestämmelser. Byggherren måste också se till att alla nödvändiga tillstånd och tillståndshandlingar finns på plats innan arbetet påbörjas.

En annan viktig skyldighet hos byggherren är att se till att projektet genomförs på ett säkert sätt. Detta innebär att byggherren måste se till att entreprenören har tillräckliga resurser för att genomföra arbetet på ett säkert sätt och att entreprenören har tillräcklig kunskap om de risker som är förknippade med arbetet.

Byggherren har också ansvaret för att fastställa och övervaka budgeten för projektet. Byggherren måste se till att kostnaderna inte överstiger det som har fastställts i budgeten och att entreprenören rapporterar om eventuella kostnadsöverskridanden.

Sammanfattning

Byggherren spelar en viktig roll vid en totalentreprenad. Det är byggherren som initierar, finansierar och ansvarar för genomförandet av byggprojektet. Trots att det är entreprenören som har det övergripande ansvaret för projektet, är det ändå byggherren som ger instruktioner och ser till att projektet genomförs på ett sätt att kravställning efterlevs.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11