Skillnaden mellan Bygglov och Bygganmälan enligt PBL

Skillnaden mellan Bygglov och Bygganmälan enligt PBL

Bygglov och Bygganmälan – Två viktiga begrepp inom PBL   Plan- och bygglagen (PBL) är den svenska lagstiftningen som reglerar byggande, anläggningar och markanvändning. En viktig del av PBL handlar om att säkerställa att byggnadsverk uppfyller de tekniska...
Hur påverkar ett lågt bostadsbyggande Sverige?

Hur påverkar ett lågt bostadsbyggande Sverige?

Lågt bostadsbyggande och dess påverkan på Sverige I Sverige har vi under de senaste åren upplevt en låg nivå av bostadsbyggande, vilket har fått en rad negativa konsekvenser för både individer och samhället i stort. I denna text kommer vi att undersöka hur lågt...
Vad är en markanvisningstävling?

Vad är en markanvisningstävling?

Vad är en markanvisningstävling?   Introduktion till markanvisningstävlingar En markanvisningstävling är en tävling där olika aktörer, vanligtvis arkitektfirmor och byggföretag, får möjlighet att lämna in förslag på hur en viss fastighet eller område ska...
Referensprojekt Kadetten, Stockholm

Referensprojekt Kadetten, Stockholm

Referensprojekt Kadetten Gymnasieskola – Karlberg, Stockholm Fastigheten är en före detta korvfabrik som tidigare använts bland annat till kontor, belägen på Karlbergsvägen 77. Den har omvandlats till en modern skolbyggnad. I byggnaden har vi skapat en ljusgård som är...
Brf Esplanaden Rinkebyterrassen Stockholm

Brf Esplanaden Rinkebyterrassen Stockholm

Referensprojekt Brf Esplanaden, Rinkebyterrassen, Stockholm Projektöversikt: Nyproduktion av flerbostadshus med 52 bostadsrättslägenheter med tillhörande utemiljö   Projektdetaljer: Plats: Rinkeby, Stockholm   Storlek: ca 3000 kvm.   Typ: Flerbostadshus   Tidsram:...