Vi tillhör alla samma ankdamm inom Sveriges byggbransch

Vi tillhör alla samma ankdamm inom Sveriges byggbransch

Vi alla simmar i samma ankdamm: En skämtsam betraktelse av Sveriges byggbransch   Byggbranschen i Sverige är som en ankdamm: inte alltför stor, ganska grunt och fullt av kvackande varelser som alla känner varandra. Trots att byggprojekt sträcker sig över hela...
Skillnaden mellan ABT06 och AB04

Skillnaden mellan ABT06 och AB04

Skillnaden mellan ABT06 och AB04: En översikt över två standardavtal inom byggbranschen   1. Bakgrund till ABT06 och AB04 ABT06 och AB04 är två standardavtal som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. AB04 (Allmänna Bestämmelser för Byggnads-,...
Skillnaden mellan Bygglov och Bygganmälan enligt PBL

Skillnaden mellan Bygglov och Bygganmälan enligt PBL

Bygglov och Bygganmälan – Två viktiga begrepp inom PBL   Plan- och bygglagen (PBL) är den svenska lagstiftningen som reglerar byggande, anläggningar och markanvändning. En viktig del av PBL handlar om att säkerställa att byggnadsverk uppfyller de tekniska...
Hur påverkar ett lågt bostadsbyggande Sverige?

Hur påverkar ett lågt bostadsbyggande Sverige?

Lågt bostadsbyggande och dess påverkan på Sverige I Sverige har vi under de senaste åren upplevt en låg nivå av bostadsbyggande, vilket har fått en rad negativa konsekvenser för både individer och samhället i stort. I denna text kommer vi att undersöka hur lågt...